NEZ1 /JFM1 Slutinstruktion / Bulletin 1

Så er forberedelserne til NEZ1 og JFM1 inde i sin sidste fase. Det betyder at slutinstruktion og deltagerliste er offentliggjort og kan hentes her…….

Now the preparations for NEZ1 and JFM1 are in their final phase. Thus Bulletin 1 and the Entry List have been published and can be downloaded here …….