Velkommen

Struer og Omegns Motor Sport – forkortet til SOMS – er som navnet antyder en motorsportsklub hjemmehørende i Struer. Klubben er startet i november 1957 og kunne dermed i efteråret 2017 fejre 60 års jubilæum. Netop perioden i slutningen af 50’erne og starten af 60’erne var en tid, hvor der skød motorklubber op i masser af byer i hele landet. Baggrunden var naturligvis at familien Danmark i denne periode for alvor blev motoriseret og bilen blev nærmest hvermandseje. På den tid var udbudet af fritidsaktiviteter ikke så overvældende som det vi ser i dag. Det kombineret med at ”den almindelige dansker” pludselig var blevet motoriseret gav en fantastisk grobund for de nye motorklubber, der næsten alle havde bilorientering som sit primære aktivitetsområde.
Fra starten var SOMS tilsluttet Jysk Motor Orienteringsunion, forkortet til JMO. Det var, som navnet antyder en sammenslutning af jyske motorklubber, der udelukkende beskæftigede sig med orienteringsløb. Andre klubber var tilsluttet den landsdækkende Dansk Automobilsports Union, kaldet DAU, der dyrkede alle former for bilsport, f.eks. rally og baneløb i mange afskygninger.
I starten af 1980’erne blev alle landets bilsportsunioner samlet i én organisation ved navn Dansk Automobils Sports Union, i daglig tale DASU. Det åbnede nye muligheder for SOMS, der nu kunne både arrangere og deltage i andre former for motorsport end orienteringsløb. I dag har vi således både orienteringskørere, rally- og banekørere i medlemsskaren.

SOMS er i dag en klub med ca. 40 medlemmer, stadig med hovedvægten på orienteringssporten, hvor vi er én af de førende klubber i Danmark. Det kommer bl.a. til udtryk ved at der 6 gange siden 1980 har stået SOMS på mesterskabspokalen for DM for klubhold. På det individuelle plan er vores kørere også med helt i front, både i kampen om det danske og det nordiske mesterskab, hvor det i årenes løb er blevet til adskillige medaljer af forskellig karat.Men det er ikke kun i orienteringssporten at SOMS er en aktiv klub. Også i bane– og rallysporten er SOMS i dag repræsenteret, med deltagere både på det mere hobbyprægede plan og på absolut topniveau.
En anden disciplin som er kommet til for nylig er den historiske motorsport, som vinder større og større udbredelse. I SOMS regi har vi aktive deltagere både indenfor historisk banesport og pålidelighedsløb.

Selvom SOMS rent medlemsmæssigt er én af landets mindre klubber har vi gennem mange år stået som arrangør af mesterskabsløb både indenfor orienteringsløb og rally.
Vi har afviklet flere orienteringsløb tællende til såvel det danske som det nordeuropæiske mesterskab. I 2010, 2013 og igen i 2021 stod SOMS således som arrangør af en afdeling af ”North European Zone Championship” i bil-orientering og i 2015 afviklede vi en afdeling af Danmarksmesterskabet.

På rallysiden har vi afviklet både en afdeling af rally-DM i 2004 i samarbejde med Lemvig og Omegns Motor Sport og en afdeling af DASU’ regionale mesterskab på egen hånd i 2007. Løb af denne kaliber er en stor opgave for en klub af vores størrelse og kræver opbakning fra alle sider for at kunne lykkedes.

Facebookmail