Rallytest 2021 – aflyst eller måske kun udsat

Historien har det med at gentage sig – og så dog alligevel ikke helt. I 2020 valgte vi helt at aflyse rallytesten og lægge arrangementet i skuffen med henblik på at det kunne afvikles i år hvor vi havde planlagt at kunne køre løbet d. 20. marts.

Men den uafklarede situation med Covid-19 gør at vi nu ser os nødsaget til at aflyse rallytesten den 20. marts.

Vi havde håbet, at Covid-19 situationen var så afklaret, at vi kunne afvikle det løb vi sidste år måtte aflyse og lægge i skuffen på et tidspunkt hvor vi stod med et færdigt løb . Men som udmeldingerne er fra regering og myndigheder i øjeblikket anser vi det for usandsynligt at restriktionerne bliver lempet tilstrækkeligt inden den 20. marts, og derfor har vi valgt at aflyse denne dato.

Døren holdes dog lidt på klem. Skulle det vise sig, at forholdene bliver så afklarede at det bliver praktisk gennemførligt at afvikle rallytesten går vi straks i gang med at finde en ny dato og indhente de nødvendige tilladelser.

Lige nu er vores største udfordring at vi ikke vil belaste det gode forhold til lodsejerne ved at køre rundt og indhente tilladelser når alle andre aktiviteter i samfundet i øvrigt skal holdes på et minimum.

Kommer der en åbning der gør det muligt at afvikle løbet vil der blive informeret her og via Rallyinfo m.m.


Venlig hilsen Struer & Omegns Motor Sport / løbsledelsen.

I samarbejde med