Rallytest 2021 – aflyst efter henstilling fra myndigheder

Vi må desværre aflyse rallytesten endnu en gang. I første omgang var løbet planlagt til d. 20. marts, men det var først da corona restriktionerne blev lempet for udendørs idrætsaktiviteter i starten af marts det gav mening at forsøge at gennemføre rallytesten. At nå at indhente de nødvendige tilladelser og få planlægningen på plads til den oprindelige dato var ikke en mulighed og derfor søgte klubben en ny dato, som blev fastsat til d. 10. april. Samme dag var af ASK Hedeland reserveret til deres rallytest på Roskilde Dyrskueplads, men der var en dialog med ASK og der var enighed om at vi ikke ville ødelægge noget for hinanden ved at gennemføre begge løb samme dag.

En afvikling af løbet med hensyntagen til de restriktioner, der er gældende på nuværende tidspunkt, betyder at der ikke på noget tidspunkt under afviklingen må være mere end 25 deltagere forsamlet. Dette ville vi imødekomme ved at ”sektionere” arrangementet således at der blev udpeget 8 geografisk adskilte og afspærrede serviceområder, hvor der i hvert område kunne være 6 biler med 2 kørere og 2 servicefolk. Når man bevægede sig ud af serviceområderne i forbindelse med kørsel på hastighedsprøven var det kun tilladt at forlade bilen i serviceøjemed. Både i og udenfor serviceområderne var der en række almindelige coronatiltag såsom mundbind og håndsprit i rigelige mængder, der skulle overholdes.

Som løbsledelse ville vi gerne have en forhåndstilkendegivelse fra myndighederne om hvorvidt vore planer var dækkende således at vi ikke risikerede en nedlukning af løbet på selve dagen. Derfor blev der udarbejdet en coronastrategiplan som i detaljer beskrev hvorledes løbet ville blive afviklet og hvilke forholdsregler vi ville tage undervejs.
Strategiplanen blev i første omgang sendt til politiet som meddelte at det ikke var dem der kunne give en forhåndstilladelse. I stedet henviste de til hotlinen hos coronasmitte.dk som heller ikke kunne give en tilladelse, men de var meget behjælpelige med at gennemgå planen som de fandt værende helt OK for så vidt angik de forholdsregler, der er gældende for selve idrætsarrangementet. Men de påpegede så også at som de så det ville det største problem være de tilskuere, der eventuelt ville dukke op på dagen. For tilskuere gælder det almindelige forsamlingsforbud på max. 5 personer stadig, og vi ville som arrangør kunne pådrage os et ansvar hvis dette blev overtrådt uagtet at vi hverken havde solgt billetter eller programmer eller på anden måde inviteret.
Hotlinen sluttede af med at henvise til Struer Kommunes corona taskforce, som er den lokale myndighed der kan komme med råd og vejledning i forbindelse med et planlagt arrangement i kommunen. Efter at de havde kigget på strategiplanen endte de med akkurat samme konklusion som hotlinen, nemlig at vi kunne risikere at blive gjort ansvarlige for en eventuel forsamling af tilskuere. Det ville så betyde at vi på dagen kunne risikere at politiet kunne stoppe arrangementet og i sidste ende kunne vi, udover en masse skuffede og sagesløse deltagere, risikere at stå med et bødeforlæg og en pæn portion dårlig omtale.

På den baggrund har vi ikke anden muligheder end at aflyse på nuværende tidspunkt. Vi vil ikke sætte et godt forhold til myndigheder, lodsejere eller offentligheden i øvrigt på spil ved at insistere på at gennemføre rallytesten på trods af myndighedernes henstillinger.

Venlig hilsen Struer & Omegns Motor Sport / løbsledelsen.

I samarbejde med