Yokohama Mesterskab Vest 2. afd

Yokohama Rally i Vinderup igen i år

Struer & Omegns Motor Sport (SOMS) står sammen med Lemvig & Omegns Motor Sport (LOMS) lørdag den 1. juni som arrangører af et rallyløb i Vinderups industrikvarter formentlig med deltagelse af ca. 50 mandskaber. Deltagerne er en blanding af både lokale men også flere biler fra den danske rallyelite.

Rally løbet er den 2. af 4 afdelinger af en rally turnering der bliver kaldt Yokohama Mesterskabet Vest. Som navnet angiver afvikles turneringen i det vestdanske. Der afvikles en tilsvarende turnering på Sjælland og når sæsonen er omme bliver de bedste fra de to turneringer inviteret til en landsfinale.

Det er 3. år i træk motorklubberne i Lemvig og Struer er gået sammen om at arrangere en afdeling og dermed også 3. gang industrivejene ved Vinderup skal bruges til et rally arrangement.

Arrangørerne er igen i år blevet særdeles godt modtaget af lodsejerne i Vinderups industrikvarter og derfor er Vinderup igen i år er valgt til at lægge asfalt til et rally arrangement.

Rallyet er arrangeret således at deltagerne gennemkører den samme hastighedsprøve 2 gange om formiddagen. Efter middagspausen vendes prøven om inden den 2 gange køres modsat vej rundt som om formiddagen. På den måde når deltagerne op på 7,75 km hastighedsprøve pr. heat og i alt ca. 31 km.

Arrangørerne forventer ca. 50 biler til start, så der bliver masser at se på, for de der gerne vil være tilskuer.

Hastighedsprøven er en rundstrækning på Nr. Bjertvej, Parallelvej og Industrivej i Vinderup. Rundstrækningen er ca. 2 km lang og skal gennemkøres 3½ omgang pr. heat.

Første bil starter kl. 10 lørdag formiddag, og bortset fra en middagspause midt på dagen køres der rally indtil alle biler har været igennem banen 4 gange og dermed har kørt 31 km hastighedsprøve.

Løbsledelsen for arrangementet er ene erfarne folk fra Struer & Omegns Motor Sport og Lemvig og Omegns Motor Sport. Løbsledelsen med løbsleder Niels Holst i spidsen har mødt rigtig stor velvilje fra de lodsejere, der bor eller har virksomhed ved hastighedsprøven i Vinderup. Når der køres hastighedsprøve med høj hastighed kan lodsejerne naturligvis ikke køre ind og ud fra deres ejendomme, så de har givet tilladelse til at motorklubberne kan spærre det hele af på dagen.

Ud over lodsejertilladelser har Politiet, Holstebro Kommune og Dansk Automobil Sports Union godkendt arrangementet.

Facebookmail